Ingatlan Keresés
Kategória
Használati módja
Elhelyezkedés
Rendezettség
Találat/oldal
Gyorskeresők
Híreink
"Mit tehetünk, ha téved a földhivatal? " >
2006.10.03
"Senkit nem kímél az ingatlanadó? " >
2006.10.10
"Az ördög a részletekben " >
2006.10.25
 
Tájékoztatók > Ingatlan Adózás

Adózás ingatlan és vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem esetén

A bevételszerzés időpontja:
Az ingatlan megszerzése az a nap, amikor az erről szóló érvényes szerződést (okiratot, bírósági vagy hatósági határozatot) a Földhivatalhoz benyújtották. Öröklés esetén a szerzés napjának az öröklés megnyíltának napját kell tekinteni.

Bevétel mértéke:
Az ingatlan átruházásából származó bevételnek az erről szóló szerződésben (okiratban, bírósági, hatósági határozatban) rögzített teljes összeget kell tekinteni. Önkormányzati lakások, kárpótlási jegyért szerzett termőföld vagy erdő esetén nem a becsült érték, hanem a szerződésben szereplő tényleges vételár a szerzésköri érték.

Ingatlanok cseréje:
A cserét úgy kell tekintetni, mintha mindkét fél adás-vételi szerződést kötött volna az eladott és a vásárolt ingatlanra vonatkozóan.

Nem vagyoni hozzájárulás (apport):
Társaságba történő bevitel (apport) esetében az az érték, amennyiért az ingatlan(oka)t a társaság rendelkezésére bocsátották.

A jövedelem számítása:
A jövedelem kiszámításánál a fenti bevételből kell kiindulni, azt azonban csökkenteni lehet az alábbi - igazolt - költségekkel:

 • megszerzésre fordított összeg és az ehhez kapcsolódó kiadások,
 • az értéknövelő beruházások ellenértéke,
 • az átruházással kapcsolatos kiadások.
 • Ha a megszerzésre fordított összeg nem állapítható meg, akkor a bevételt annak 75 %-ával kell csökkenteni.
 • Ha az ingatlan átruházásából származó jövedelem a szerzést követő 5. év után keletkezik,
 • akkor a jövedelmet úgy kell megállapítani, hogy a számított összeget csökkenteni kell, ha az átruházás:
  • a 6. évben történik, a számított összeg 10 %-ával,
  • a 7. évben történik, a számított összeg 20 %-ával,
  • a 8. évben történik, a számított összeg 30 %-ával,
  • a 9. évben történik, a számított összeg 40 %-ával,
  • a 10. évben történik, a számított összeg 50 %-ával,
  • a 11. évben történik, a számított összeg 60 %-ával,
  • a 12. évben történik, a számított összeg 70 %-ával,
  • a 13. évben történik, a számított összeg 80 %-ával,
  • a 14. évben történik, a számított összeg 90 %-ával,
  • a 15. évben, vagy később történik, a számított összeg 100 %-ával.

A fizetendő adó mértéke és megfizetése:
Az ingatlan és vagyonértékű jog átruházásából származó jövedelem után az adó mértéke 20%. Az adót a magánszemélynek adóbevallásában kell megállapítania és az előírt határidőig megfizetnie.

Lakásszerzési kedvezmény:
A magánszemélynek a befizetett (számított) adóból visszajár - vagy nem kell befizetni - az ingatlan átruházásából származó jövedelem azon része utáni adó, amely összeget saját maga, vagy lakást szerző hozzátartozója részére, a jövedelem megszerzésének időpontját megelőző 6 hónapon (adóhatósági engedély esetén 12 hónapon) és az azt követő 48 hónapon (adóhatósági engedély esetén 60 hónapon) belül lakáscélú felhasználásra fordított (ideértve a használati- és haszonélvezeti jog és a lakásbérleti jog megszerzését is). Lakótelek vásárlás csak abban az esetben minősül lakáscélú felhasználásnak, amennyiben a magánszemély a fenti 48 (60) hónapon belül lakóházat épít.

A magánszemély a lakásszerzési kedvezményt az igazolt lakáscélú felhasználás adóhatóságnak történő bejelentésével egyidejűleg adó visszaigényléssel, vagy ha a lakáscélú felhasználás az adó megfizetése előtt történt, akkor az adóbevallásában érvényesíti.

A lakás vásárlását, haszonélvezeti jogának megszerzését a Földhivatalhoz benyújtott iktatott szerződés másolatával, a lakáshasználati jog és a lakásbérleti jog megszerzését az erről szóló szerződéssel, a lakásépítést, lakásbővítést a használatbavételi, vagy fennmaradási engedéllyel kell igazolni az összeg felhasználásának bizonyításával egyidejűleg. Ha a jövedelmet hozzátartozó részére használták fel, úgy a rokonsági fokot is igazolni kell.

Lakásszerzési kedvezmény utólagos megvonása:
Ha a magánszemély, vagy a lakást szerző hozzátartozó a lakásszerzési kedvezmény érvényesítését követő 60 hónapon belül a lakáscélú felhasználással szerzett lakás tulajdonjogát, haszonélvezeti jogát, használati jogát vagy bérleti jogát átruházza akkor az átruházásból származó bevételt növelnie kell a korábban érvényesített lakásszerzési kedvezmény alapjával.

Tartási (életjáradéki, öröklési) szerződésből származó jövedelem:
Ingatlan tartási (életjáradéki, öröklési) szerződés keretében történő átruházásából származó jövedelem után az adó mértéke 20%.