Ingatlan Keresés
Kategória
Használati módja
Elhelyezkedés
Rendezettség
Találat/oldal
Gyorskeresők
Híreink
"Mit tehetünk, ha téved a földhivatal? " >
2006.10.03
"Senkit nem kímél az ingatlanadó? " >
2006.10.10
"Az ördög a részletekben " >
2006.10.25
 
Tájékoztatók > Illeték Információk

Lakástulajdon szerzés estén illetéket kell fizetni, melynek alapja az ingatlan forgalmi értéke. Az illeték mértéke 4 millió Ft-ig 2%, az ezt meghaladó érték után pedig 6%. Lakásnak minősül az építési engedély szerint lakóház (lakás) céljára létesülő építmény is, amennyiben annak készültségi foka az 50%-ot meghaladja. (pl.: félkész családi ház)

Nem lakásként nyilvántartott ingatlan esetében az illeték általános mértéke 10%. Szintén nem tartozik a lakástulajdon körébe az ingatlan-nyilvántartásban lakásként szereplő felépítmény, amelyet az illetékfizetési kötelezettség keletkezését megelőzően már legalább öt éve más célra hasznosítanak (garázs, műhely raktár stb.).

Lakástulajdonok egymás közötti cseréje, illetve az un. cserét pótló vétel esetén az illeték alapja az ingatlanok - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének a különbözete. Az illeték mértéke 4 millió Ft-ig 2%, az ezt meghaladó érték után pedig 6%. Megkötés, hogy a kedvezmény csak akkor alkalmazható, ha magánszemély tulajdonában csak egy lakás van. További megkötés, hogy a vásárlás időpontjától számított öt éven belül ez a kedvezmény nem vehető igénybe.

A 35. életévét be nem töltött fiatal, első lakástulajdonának megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 50%-ig terjedő, de legfeljebb 40 000 forint kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 8 millió forintot nem haladja meg.

Lakástulajdonnak állami, helyi önkormányzati tulajdonban álló bérlakás bérleti jogának átruházása esetén az illeték alapja a lakástulajdon forgalmi értékének 50%-a.

Jogforrás: 1990. évi XCIII. törvény Az illetékekről